НАКАЗАТЕЛНО ПРАВО
ЗАДЪРЖАНЕ ПОД СТРАЖА
ДОГОВОРНИ ОТНОШЕНИЯ
ФИНАНСОВИ ОТЧЕТИ
МЕДИАЦИЯ

Процесуално представителство; деяния и състави

Процесуално представителство ЗАЩИТНИК; ПОВЕРЕНИК
Правоспособност; лице, упражняващо адвокатска професия; съпруг, възходящ или низходящ роднина на обвиняемия; по упълномощаване; назначаване
Прочетете
Деяния Деяния Прочетете
Мерки за процесуална принуда
Мерки за процесуална принуда - домашен арест; задържане под стража; отстраняване от длъжност; настаняване в психиатрично заведение; Мерки за обезпечаване. Мярка за неотклонение – подписка; гаранция; домашен арест; задържането под стража. Други мерки - забрана за доближаване до пострадалия; Останали мерки за неотклонение - отстраняване на обвиняемия от длъжност; принудително довеждане; мерки за обезпечаване на глобата. Конфискацията и отнемането на вещи в полза на държавата. Мерки за обезпечаване на гражданския иск.

Адвокатска кантора „Мария Владимирова и сътрудници“, начело със своя титуляр, е специализирана в областта на наказателното право на Република България.

Сътрудниците в кантората са специалисти в областта на договорните отношения, като умело боравят с теорията, съдържанието, формата и съдебната практика при всеки вид взаимоотношения от посочените в „Услуги“. Притежават дългогодишен опит в нотариални кантори и други правни офиси.      

 

В кантората работи професионален екип от правоспособни данъчни консултанти и съставители на годишни финансови отчети.  

Temporis filia veritas
Истината е дъщеря на времето.
Super omnia veritas
Истината е над всичко.
Salus patriae suprema lex.
Благото на отечеството е върховен закон.
Unum castigabis, centum emendabis.
Един ще накажеш, сто ще поправиш.
Quid sunt leges sine moribus.
Какво са законите без добри нрави? (Хораций)